Sakarılıca Kaplıcaları Termal Suyun Endikasyon (Şifa) Özellikleri

Termal Suyun Endikasyon (Şifa) Özellikleri

       Termal suların fizikokimyasal özellikleri ilk olarak Sağlık Bakanlığı’nca değerlendirilmesi yapılarak, Dr. A. İhsan BAL tarafından bir raporla endikasyon özellikleri belirlenmiştir. Termal suyumuzun Mide Hastalıkları, Romatizmal Hastalıklar, Kadın Hastalıkları, Kırık ve Çıkıklar (Kemik Hastalıkları), Sindirim Sistemi ve Beslenme Bozukluğu Hastalıkları,Yorgunluklarla İlgili Hastalıklarda etkin olduğu içme ve banyo uygulaması şeklinde değerlendirilebileceği bildirilmiştir.

         Daha sonradan ruhsata esas olması için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü Pestisit Kalıntı Laboratuvarı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü tarafından kaplıca suyu analiz raporu hazırlanmış, Başbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından rakyoaktivite analizleri ve kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yaptırılmış, kaplıca suyunun 27 temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kaplıca yönetmeliğine uygun olduğu raporla belgelenmiştir. Hazırlanan raporun üst yazısında “Anılan kaynağa ait örneğin toplam mineralizasyonu 2305 mg/lt., sıcaklığı 57 C olarak tespit edilmiş, banyo uygulamaları şeklinde kronik dönemdeki romatizmal hastalıkların tedavisinde, ortopedik ve nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda; içme uygulamaları şeklinde üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel rahatsızlıklarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir” olduğu tarafımıza bildirilerek kanıtlanmıştır.

http://www.sakariilica.bel.tr

 

Yarıkçı Hamamı Eskişehir

Yarıkçı Hamamı

Mihalıççık İlçesi, Yarıkçı Köyü, Hamam Dağı’nın eteklerinde, Hamam Deresi kenarında bulunan Yarıkçı Hamamı suları 39 derece olup, kalsiyum karbonatlı ve kükürtlüdür. Romatizma, yara ve felçlere iyi gelmektedir.

Uyuz Hamamı: Alpu ilçesine bağlı Uyuz Hamamı köyündedir. İçme ve banyo kürleriyle faydalanılan kaplıca suyu deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

http://www.eskisehir.gov.tr

Kızıl inler Eskişehir

Kızıl inler

Eskişehir’e 13 km. mesafede Kızılinler Köyünde bulunan Kızılinler Kaplıcasının su sıcaklığı 38 derece olup, mide, böbrek, bağırsak, romatizma, kadın hastalıkları ve cilt hastalıkları tedavisinde yararlıdır.

Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcası Eskişehir

Hamamkarahisar (Çardak) Kaplıcası

Sivrihisar’a 15 km. mesafede Hamamkarahisar Köyünde bulunan kaplıca, romatizma, sindirim sistemi hastalıkları, böbrek, idrar yolu hastalıkları, metabolizma bozuklukları ve sinir sisteminin uyarılmasında yararlıdır. Hamamkarahisar Kaplıcasında İl Özel İdaresine ait bir konaklama tesisi yer almaktadır.

Sakarılıca Kaplıcaları Eskişehir

Sakarılıca Kaplıcaları

Eskişehir’in 32 km. kuzeyinde bulunan Sakarılıca Kaplıcaları, Mihalgazi ilçesinde ve Sakarıılıca Köyü sınırları içinde, ormanlarla kaplı bir alan içerisindedir. Sakarıılıca Kaplıcaları sularının sıcaklığı 18-56 derece arasında değişmekte olup, bikarbonatlı, magnezyumlu ve hipertermal özellikler göstermekte ve mide hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları, kırık ve çıkıklar, sindirim ve beslenme bozukluğu hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. İl Özel İdaresine ait termal bir otelin yanı sıra Sakar ılıca Belediyesine ait değişik konaklama imkanları da vardır.

Merkez Hamamlar Eskişehir

Merkez Hamamlar

Eskişehir il merkezinde, Porsuk Nehrinin güneyinde  bulunan termal su kaynakları, tıbbi amaçlı olduğu kadar mevcut konaklama imkanları ile turizm amaçlı da kullanılmaktadır. 45 derece sıcaklığındaki termal sular, böbrek taşları, safra kesesi, gut ve cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu Hamamlardan bazılarının adları Has Otel Termal, Yeni Hamam, Erkekler Hamamı, Bahçeli Hamam v.b.dir.

|